Kérdések és válaszok

Családjog

1Gondnokság alá helyezés

Tehetek-e előzetes jognyilatkozatot jövőbeni esetleges gondnokság alá helyezésem esetére?

Igen.

Az új Ptk. (2013. évi V. törvény) 2:39.§ /1/ bekezdése szerint a nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli részleges vagy teljes korlátozása esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy gyámhatóság előtt személyesen előzetes jognyilatkozatot tehet. Ebben az előzetes jognyilatkozatban megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit gondnokául rendelni javasol; avagy kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből; és meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el.
2Szülők megállapodása

Megállapodhatnak-e a szülők a házasságuk felbontása előtt a fontos kérdésekben, elősegíti-e a megállapodás a házasság gyorsabb felbontását?

Igen.

A bíróság a házasságot a körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik. Az egyezségben a házastársaknak a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint - ez iránti igény esetén - a házastársi tartás kérdésében kell megállapodniuk és egyezségük bírósági jóváhagyását kell kérniük. A szülői felügyelet gyakorlásának, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásnak és a gyermek tartásának rendezése során a gyermek érdekének kell elsődlegesen érvényesülnie.

Ingatlanügyek

1Tulajdoni lap

Az ingatlanom tulajdoni lapját kizárólag a cím szerint illetékes földhivataltól tudom személyesen beszerezni?

Nem.

Az ingatlanok tulajdoni lapját a helyrajzi szám vagy a pontos cím ismeretében bárki lekérheti online módon Ügyfélkapun keresztül.