Az emberek életében az egyik legjelentősebb szerződés, amit köthetnek: az ingatlan adásvételi szerződés. Magyarországon jellemzően az átlagpolgár kevés számú, talán 1-3 ilyen jellegű szerződést ír alá egész életében. Pontosan ezért kell rendkívül körültekintően eljárni a folyamat során és igénybe venni az ügyvédi közreműködést. Hangsúlyozni szeretném, hogy minden eset egyedi! Az ingatlanok adásvételi szerződéseinek elkészítésében járatos ügyvéd a megvenni kívánt ingatlan kiválasztása után végigkíséri a feleket a tulajdonosváltozás nyilvántartásbeli bejegyzéséig. Az elégedett ügyfél általában következő ingatlan vásárlása esetén is ugyanazt az ügyvédet kéri fel a szükséges jogi munka elvégzésére.
Családtagok, házastársak között kötendő leggyakoribb szerződésforma az ajándékozás. Tudni kell, hogy ingatlan ajándékozása esetén ugyanúgy kötelező a jogi képviselet, mint az adásvétel során. Jelenleg a nagyszülők-szülők-gyermekek-unokák, valamint a házastársak közötti ajándékozás illetékmentes jogügyletnek minősül. A jogalkotó tervei szerint pedig hamarosan ezt a kedvezményt kiterjesztik a testvére közötti öröklésre, ajándékozásra is.
Napjainkban egyre gyakoribb igény az ingatlanokra kötendő bérleti szerződések készítése. Ez érinti mind a lakásokra, mind az egyéb használatú helyiségekre (iroda vagy üzlethelyiség) vonatkozó szerződéseket. Érdemes ezekben az esetekben is igénybe venni a jogi segítséget, mivel az egyedi kérések az internetről letölthető sablonokban nem fognak megjelenni, míg ha ügyvéd készíti el a szerződést, a felek konkrét megállapodása kerül biztosan a szövegbe.
Családon belül igen gyakori, hogy fiatal felnőttkorú gyermek részére idősebb szülője vásárol ingatlant, illetőleg az ehhez szükséges pénzösszeget a család biztosítja. Ilyen esetekben nem ritka, hogy a szülő haszonélvezeti jogot szeretne az adott ingatlanon, amely jog alapítása írásbeli, ügyvéd által készített és ellenjegyzéssel ellátott szerződéssel lehetséges. A jogi képviselet a földhivatal előtti eljárásban ilyenkor is kötelező.

A gazdasági társaságok közül a mindennapi életben a betéti társaságok (bt) és a korlátolt felelősségű társaságok (kft) alapítása a legjellemzőbb.

A betéti társaság minimum 2 (kettő) tagból kell, hogy álljon. A beltag vagyoni felelőssége korlátlan, azaz a társaság tartozásaiért a saját magánvagyonával is felel, emiatt nagyon körültekintően kell eljárni, ha valaki beltagi jogviszonyt létesít. A kültag kizárólag a saját vagyoni betétjének erejéig felel, azaz rajta nem követelhető a cég esetleges tartozása.

A korlátolt felelősségű társaságok tagjai főszabály szerint csak a bevitt törzsbetétjük összegéig felelnek a társaság tartozásaiért.

A vezető tisztségviselőkre szigorú szabályok vonatkoznak, az ő felelősségük a korábbinál jóval szélesebb körű.

Amennyiben cégének vagy Önnek szerződésből eredő követelése van céggel vagy magánszeméllyel szemben - a jog adat keretek között - segítek abban, hogy az Önnek járó vételár vagy vállalkozási díj, avagy adott kölcsön megtérüljön.

Ingatlanjog

 • ingatlanra (telek, lakóház, lakás) adásvételi, ajándékozási szerződés készítése
 • ingatlanra (lakás, üzlethelyiség, garázs) bérleti szerződés elkészítése
 • ingatlanra haszonélvezeti jog alapítása, bejegyeztetése
 • telekmegosztási eljárás lebonyolítása
 • jelzálogszerződés készítése ingatlanra és a jelzálog bejegyeztetése a földhivatalnál
 • a földhivatali eljárásban teljes körű képviselet ellátása
 • tanácsadás a vagyonszerzési illetékkel és a személyi jövedelemadó fizetéssel kapcsolatos jogszabályokról

Polgári jog

 • magánszemélyek tipikus szerződéseinek elkészítése, véleményezése:
 • adásvételi, bérleti, ajándékozási, tartási, életjáradéki szerződések
 • csereszerződés
 • együttműködési megállapodások
 • haszonélvezeti jog alapítása szerződéssel
 • megbízási szerződések
 • vállalkozási szerződések
 • meghatalmazások készítése

Társasági jog

 • betéti társaság alapítása, módosítása
 • korlátolt felelősségű társaság alapítása, módosítása
 • zártkörű részvénytársaság alapítása, módosítása
 • tőkeemelés, tőkeleszállítás végigvitele
 • cégek megszüntetése során a jogi képviselet ellátása
 • elektronikus eljárás széleskörű ismerete
 • cégképviselet a Cégbíróságok, Ítélőtábla előtti törvényességi felügyeleti eljárásban

Gazdasági jog

 • követeléskezelés - cégek egymás közötti jogvitáiban közvetítő, mediátor
 • felszámolási eljárás megindítása a törvényszék előtt
 • fizetési meghagyások beadása, cégképviselet a Közjegyzői Kamara előtt
 • végrehajtási eljárásban jogi képviselet biztosítása

Családjog

 • házasság előtti vagyonjogi szerződések készítése
 • házasság alatti vagyonjogi szerződések készítése
 • vagyonközösséget megszüntető szerződések készítése
 • közös tulajdont megszüntető szerződések készítése
 • házassági bontóper (válás) előtti megállapodás elkészítése
 • közös megegyezéses házassági bontóperben peres képviselet ellátása
 • gyermektartásdíjjal, szülői felügyeleti joggal kapcsolatos tanácsadás